Pr-commissie

PR commissie

Public Relations (pr), oftewel 'publieke relaties'. Wij richten ons op het verzorgen en faciliteren van zowel de interne als externe communicatie. Door gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen (website, e-mail, whatsapp, social media, enz.) proberen wij op een eenduidige en duidelijke manier alle betrokkenen te te informeren over-, en activeren voor vergaderingen, activiteiten en overige relevante ontwikkelingen.

Ondersteuning
Wij zullen het bestuur en de commissies gaan ondersteunen in hun communicatie en planning. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig informeren van onze leden m.b.t. de trainingstijden, toernooien, het wedstrijdprogramma of geplande activiteiten, maar ook aan het aankondigingen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) en het tijdig publiceren van de jaarstukken.

Ledenwerving
Voor het voortbestaan van onze vereniging is het belangrijk te werken aan ledenwerving en behoud. Op dit moment zullen wij ons voornamelijk richten op ledenwerving. Denk hierbij aan een jaarlijkse activiteit en het flyeren, maar ook aan advertenties.

Maykel Teske Voorzitter
Peter de Bruin Redacteur
Kevin de Heer Whatsapp
Marco Vermeulen Webmaster