Archief

 1. Algemene Ledenvergadering
  1. Jaarverslagen
   1924-1925, 1926-1927, 1933-1934, 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1951-1952, 1956-1957
  2. Notulen
   1953, 1954, 1959, 1961-1968, 1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 1984-1988, 1990, 1991, 2006, 2014, 2015, 2017-2020
  3. Statuten
   2010, 2017
  4. Beleidstukken
   1. Kledingbeleid 2020
   2. Vrijwilligersbeleid 2020
 2. Leden
  1. Aanmeldformulieren
   1953-1961, 1965, 1967-1971, 1990-1992
  2. Opzeggingen
   1920, 1924, 1925, 1929, 1930, 1932, 1990-1992
  3. Spelerskaarten
   1939-1946
  4. Ledenlijst
 3. Bestuur
  1. Notulen Bestuursvergaderingen
  2. Overeenkomsten
 4. Commissies
  1. Kascommissie
  2. Adspirantencommissie
  3. Propaganda-commissie
  4. Klankbordbijeenkomst
 5. Luctor Et Emergo
  1. 1940-1949
  2. 1950-1959
  3. 1960-1969
  4. 1970-1979
  5. 1980-1989
 6. Beeldbank
  1. Bestuur
  2. Commissies
  3. Wedstrijden en Series
  4. Activiteiten
  5. Krantenknipsels
  6. Accommodatie
  7. Jubileum
 7. KNKV
  1. Toernooien
  2. Tuchtzaken en Boetes
 8. Correspondentie
  1. Leden
  2. Bedrijven
  3. Gemeente Den Haag
  4. Scholen
  5. Verenigingen
  6. Grote Clubactie
  7. IKF
  8. HKB
 9. Jubilea
  1. GKV 40 jaar
  2. GKV 45 jaar
  3. GKV 50 jaar
 10. Financieel
  1. Begroting

Nieuw clubhuis

0 Stenen

2000 Stenen

0,00

€ 100 000,00