Kalender

Maart
08
mrt Clubavond Iedereen
17
mrt GKV Doet Iedereen
22
mrt Clubavond Iedereen
April
13
apr Korfbal Leaguefinale Iedereen
Juni
12
juni Buitenspeeldag Iedereen
Juli
22
26
juli juli Zomerkamp Iedereen
September
14
22
sept nov Grote Clubactie Iedereen