Nieuws

Nieuw logo 2.0

Bestuur

Vorig jaar heeft het bestuur een nieuw logo geïntroduceerd. Het doel hiervan was duidelijk en over het algemeen is men het hier wel mee eens. Hoewel het bestuur van mening is dat zij de ruimte hebben om dergelijke beslissingen te nemen, bleek een select groepje leden toch wat moeite te hebben met de gehele gang van zaken. Verreweg de meeste leden waren positief over het logo, was het om het even of heeft niets laten horen. Een afvaardiging van het bestuur is eind vorig jaar toch in gesprek gegaan met acht leden.

Het is een onmogelijke missie om een logo op te werpen die iedereen mooi vindt. Dat een nieuw logo goed is voor de vereniging, daar zijn we het wel over eens. Sommige leden gaven aan in het algemeen moeite te hebben met het feit dat het logo dat ze 20 jaar op hun shirt hebben gehad, veranderd. Hoe het logo er dan precies zou moeten uitzien, dat wist men eigenlijk ook niet precies. Ook de manier waarop het logo is geïntroduceerd verdiende geen schoonheidsprijs. Hier waren beide partijen het over eens.

Maar uit de feedback kwamen ook steekhoudende argumenten die we als bestuur wel op ons in hebben laten werken. Eén van deze argumenten was dat de clubkleuren niet voldoende aanwezig waren in het logo. Geel wel, maar zwart niet. Na overleg is overeengekomen dat er een aanpassing aan het logo werd gedaan. Vorige week kreeg de groep een sheet met meerdere versies aangeboden.

Gisteravond is tijdens de bestuursvergadering besloten om een aangepaste versie van het logo in te voeren. Uiteraard zijn we altijd benieuwd wat leden van onze beslissingen vinden en staan we open voor dialoog. Graag wijst het bestuur ook op de klachtenregeling die we vorig jaar hebben ingevoerd. Echter vindt het bestuur het van verenigingsbelang dat er een definitieve beslissing wordt genomen omtrent het logo en huisstijl. Willen we bijvoorbeeld het scorebord bestellen dan moet het logo bekend zijn. Het onderstaande logo gaan we op 15 maart a.s. definitief verwerken in onze huisstijl en zal het logo op de website verschijnen.

 

Wat is er veranderd?

  1. De sterren zijn verwijderd
  2. De strepen zijn verwijderd
  3. Er zit meer zwart in het logo
  4. Het logo is iets smaller
  5. De korf is veranderd in een korfbal-bal.
  6. De tekst 'Den Haag' is toegevoegd