Nieuws

Archief

Archiefcommissie

Vooruitkijken naar morgen én het verleden borgen.

Een rijk verleden

GKV bestaat in 2021 honderd jaar. Slechts weinig sportverenigingen halen zo’n mijlpaal als onafhankelijke club, dus zonder tussentijdse fusies. Dat betekent dat GKV een rijk verleden heeft. Duizenden leden waren of werden familie en beleefden vele mooie en af en toe minder mooie momenten. Tussen de oprichtingsvergadering op Gymnasium Haganum en de afgelopen jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan liggen de meeste van die momenten anoniem besloten. Maar hoewel de afgelopen pakweg tien à vijftien jaar veel van het GKV-verleden is vervlogen via diverse generaties van de website en e-mailnieuwsbrieven, hebben we ook nog een uitgebreid papieren archief in ons bezit.

 

Wat hebben we eigenlijk?

In het seizoen 2016-2017 heeft de archiefcommissie, bestaande uit Guus Staal, Steven Bos en Peter de Bruin, het ongeordende archief onder handen genomen. Talloze ordners werden doorgespit, vervangen en gelabeld. Oude clubkrantjes, jaarverslagen, jubileumuitgaven, aanmeldingen en opzeggingen, ledenlijsten en foto’s werden gesorteerd en weer netjes opgeborgen in de kille archiefkasten waar ze vaak al decennialang lagen te wachten op iemand die inzag hoe waardevol ze eigenlijk waren. Tijdens de genoemde jubileumbijeenkomst in januari 2017 kreeg de hele vereniging een bloemlezing voorgeschoteld van de schatten uit ons verleden, toen diverse items uit het archief in de kantine zijn uitgestald.

 

Hoe stellen we dit veilig?

In dit digitale tijdperk groeit ons papieren archief niet of nauwelijks meer. De kille archiefkasten met kwetsbare papieren inhoud worden al jaren méér blootgesteld aan de elementen dan ons lief is. Daarnaast zijn de leden van vandaag niet in de gelegenheid om op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in al die mooie en minder mooie momenten die ons hebben gebracht waar we nu zijn. De archiefcommissie wil daar verandering in brengen. De bedoeling is dat ons hele papieren archief wordt gedigitaliseerd en ontsloten via de website. Zie bijvoorbeeld de GKV geschiedenis vanaf 1921.

Het digitaliseren van het archief is zeer bewerkelijk. Alle documenten moeten vaak bladzijde voor bladzijde worden gescand. Veel documenten zijn niet meer in de beste conditie en moeten dus met zorg worden behandeld. Daarna moet elke scan worden gelabeld en geordend in een vooraf bedachte structuur zodat alles later online makkelijk terugvindbaar is. Dit proces zal lang duren… maar vele handen maken licht werk en we hebben er vertrouwen in dat het rijke verleden van onze club over een tijdje voor iedereen kan worden bekeken. We kijken dan ook enthousiast vooruit naar de toekomst… het honderdjarig bestaan en alles wat daarna komt… maar we nemen ons verleden mee.

 

Wil je een steentje bijdragen? Lees de oproep van Guus nog eens terug : Digitaliseren van het archief.