De 4 inzichten, deel 4: regie overdragen

donderdag 31 augustus 2017 om 19:07 uur

Wibout van der Weide

Wibout van der Weide

Als trainer/coach hebben we de neiging om zoveel mogelijk te bepalen voor de spelers. Maar waarom eigenlijk?

In de eerste 3 delen lag de focus voornamelijk bij de trainer. Hoe kan deze structuur bieden, de spelers stimuleren en individuele aandacht geven. Het laatste deel gaat over het overdragen van regie aan de spelers. Kortom hoe kan je als trainer zorgen dat je minder hoeft te doen.

Spelers hebben vaak een mening over veel dingen, daar liggen veel mogelijkheden voor trainers. Het overdragen van regie en daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid heeft een dubbel effect. Voor de trainer wordt er werk uit handen genomen, al is het soms eerst tijd investeren, voordat dit daadwerkelijk zichtbaar is. Daarnaast is de betrokkenheid van spelers veel groter. Ze maken actief deel uit van het proces om beter te worden en voelen zich meer verbonden met de resultaten.

Het grootste voorbeeld hierbij is het stellen van doelen. Door spelers hierbij te betrekken, zijn de spelers mede eigenaar van de gestelde doelen en voelen een grotere verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen. Als er doelen gesteld worden die de spelers haalbaar achten, levert dit een grotere investering op van de spelers.

Daarnaast zijn er nog veel meer dingen waar spelers (gedeeltelijk) de regie kunnen krijgen. Denk hierbij aan het organiseren van een teamuitje, het maken van vakken, het bedenken van een eindspel of oefening, het motiveren van elkaar en zo is er nog een een heleboel meer.

Begin klein, door spelers vragen te stellen tijdens trainingen en ze te betrekken bij de doelen voor een seizoen en die voorafgaand aan een wedstrijd. Spaart de trainer energie en de kinderen voelen zich serieuzer genomen.