Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is hét moment om met z'n allen van gedachte te wisselen. Tijdens de ALV wordt er over zaken gestemd zoals wijziging van de contributie. Ook is de ALV doorgaans het moment dat bestuursleden en commissieleden bekend maken of ze hun taak voortzetten. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Ongeveer een maand voor de ALV publiceert het bestuur een jaarverslag waarin terug wordt geblikt op het afgelopen jaar.